Slakteriet - Är ett godkännt kontrollslakteri

Våra lokaler är kontrollerade och godkända av hälsovårdsmyndigheter, vilket borgar för god hygien och hög kvalité.

Djuren levereras oflådda av jägaren till oss. Vi tar hand om dem, flår dem och putsar till skottskador. Därefter hängs djuren in i kylrum. Veterinär kommer och besiktigar djurkropparna.

Efter styckning levereras produkterna till grossister i Malmö.